Deuts Log

Ano Ang Nasa Dakong Paroon

Ano ang nasa dakong paroon,
bunga ng malilikot na pagiisip,
likha ng balintataw o halaw
mula sa daigdig ng kababalaghan

di kayang ipaliwanag
ngunit alam mong magaganap

aawooooo!

#tv shows