Deuts Bill

ano ang nasa dakong paroon, bunga ng malilikot na pagiisip, likha ng balintataw o halaw mula sa daigdig ng kababalaghan…di kayang ipaliwanag ngunit alam mong magaganap…aawooooo
blog comments powered by Disqus

About

The tiny teeny details of my life. My passion. My stream of thoughts.

Welcome to Deuts Ambuscade blog.

If you came here looking for any info about my theme "Ambuscade", read here.

For comments, suggestions or recommendations, hit the feedback page.

Credits